Đăng ký nhận tư vấn về khóa học
Cuộc thi  “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”

iLEAD Pathway

Chương trình học Ilead
ILEAD Pathway
CERF JUNIORS SENOR CERF
C1  
  IELTS Excel 2 (8.0)
  IELTS Excel 1 (8.0)
  IELTS Advanced 4 (7.0)
C1
B2  
  IELTS Advanced 3 (6.5)
  IELTS Advanced 2 (6.0)
Genaral English
Upper intermediate
IELTS Advanced 1 (5.5)
B2
B1
    Clever Teens
7-12
(PET)
Genaral English
Intermediate
 
Genaral English
Pre-Intermediate
 
B1
A2
  Smart Kids
9-12
(YLE Flyers)
Clever Teens
1-6
(KET)
Genaral English
Elementery
 
A2
A1
  Smart Kids
5-8
(YLE Moves)
 
Genaral English
Beginner
 
A1
 
  Smart Kids
1-4
(YLE Starters)
 
   
 
Smart Kids
1-4
(YLE Starters)
   
   

Cảm nhận về iLEAD

Xem thêm

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và nghe tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay để trải nghiệm lớp học thử miễn phí cùng iLead với phương pháp học tiếng Anh Thế Kỷ 21.