0234 3958 999/ 0847 958 999
Cuộc thi  “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”

iLEAD Pathway

Chương trình học Ilead
ILEAD Pathway
CERF JUNIORS SENIORS CEFR
C1  
  IELTS Excel 2 (8.0)
  IELTS Excel 1 (7.5)
  IELTS Advanced 4 (7.0)

C2

C1

C1

B2  
  IELTS Advanced 3 (6.5)
  IELTS Advanced 2 (6.0)
General English
Upper intermediate
IELTS Advanced 1 (5.5)
B2
B1
    Clever Teens
7-12
(PET)
General English
Intermediate
 
General English
Pre-Intermediate
 
B1
A2
  Smart Kids
9-12
(YLE Flyers)
Clever Teens
1-6
(KET)
General English
Elementary
 
A2
A1
  Smart Kids
5-8
(YLE Moves)
 
General English
Beginner
 
A1
 
  Smart Kids
1-4
(YLE Starters)
 
   
 
Little Seeds
1-5
(Pre-YLE)
   
   

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và nghe tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay để trải nghiệm lớp học thử miễn phí cùng iLead với phương pháp học tiếng Anh Thế Kỷ 21.