0234 3958 999/ 0847 958 999
Cuộc thi  “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”

Các câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có những thắc mắc cần giải đáp không nằm trong những câu hỏi thường gặp bên dưới, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tư vấn của Chương trình iLead tại (0234) 3958 998 / 3958 999

1. iLead là chương trình đào tạo về lĩnh vực gì?
2. Chương trình Đào tạo iLead gồm có những khóa học nào?
3. Tôi muốn được tư vấn về các khóa học tại Chương trình iLead thì phải làm gì?
4. Học theo dự án là gì?
5. Chương trình Đào tạo iLead hướng đến các kỹ năng tư duy thế kỷ 21 nào?

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và nghe tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay để trải nghiệm lớp học thử miễn phí cùng iLead với phương pháp học tiếng Anh Thế Kỷ 21.