0234 3958 999/ 0847 958 999
Cuộc thi  “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”

Thông tin về các khóa học

iLead21st giúp học viên phát triển toàn diện từ những bài học ngôn ngữ được cập nhật nhất thuộc giáo trình chuẩn quốc tế đến những bài giảng về kỹ năng và kiến thức nền tảng thuộc giáo trình đào tạo độc quyền của Chương trình Đào tạo iLead. Chương trình gồm 3 khóa học dành cho 3 cấp độ: mầm non (4-6 tuổi), thiếu nhi (6-11 tuổi) và thiếu niên (11-16 tuổi).

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và nghe tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay để trải nghiệm lớp học thử miễn phí cùng iLead với phương pháp học tiếng Anh Thế Kỷ 21.