0234 3958 999/ 0847 958 999
Cuộc thi  “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”

Tiếng Anh Tổng Quát

Chương trình học iLead GE được thiết kế dành cho nhiều đối tượng học viên khác nhau như học sinh, sinh viên, người đi làm nhằm tối ưu hóa thời lượng và nội dung học các kĩ năng tiếng Anh thực hành, trang bị cho học viên các kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ Anh đầy đủ, làm tiền đề cho các khóa học cao hơn như IELTS, TOEFL, SAT… hoặc phục vụ cho các mục tiêu khác về học tập, làm việc và giao tiếp của học viên.

 

Cấu trúc chương trình học tiếng Anh iLead General English

 

KHÓA HỌC

Số giờ

Số tuần

Số giờ học lớp

Số giờ học chủ động

Kết quả đầu ra

Beginner

72

13

60

12

A1

Elementary

72

13

60

12

A2

Pre-intermediate

72

13

60

12

B1

Intermediate

72

13

60

12

B1+

Upper Intermediate

72

13

60

12

B2

 

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và nghe tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay để trải nghiệm lớp học thử miễn phí cùng iLead với phương pháp học tiếng Anh Thế Kỷ 21.