0234 3958 999/ 0847 958 999
Cuộc thi  “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”

Tiếng Anh Thiếu Nhi (Smart Kids 6-11 tuổi)

Chương trình tiếng Anh thiếu nhi – iLead Smart Kids cung cấp cho học viên các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ để chinh phục các kỳ thi Anh ngữ Quốc tế Cambridge cấp độ Starters/Movers/Flyers đồng thời phát triển toàn diện những kỹ năng và kiến thức xã hội.

 

 

Cấu trúc chương trình học Smart Kids

 

KHÓA HỌC

Số giờ

Số tuần

Số giờ học lớp

Số giờ học chủ động

Kết quả đầu ra

Smart Kids 1

60

15

30

30

Cambridge English: STARTERS

Smart Kids 2

60

15

30

30

Smart Kids 3

60

15

30

30

Smart Kids 4

60

15

30

30

Smart Kids 5

60

15

30

30

Cambridge English: MOVERS

Smart Kids 6

60

15

30

30

Smart Kids 7

60

15

30

30

Smart Kids 8

60

15

30

30

Smart Kids 9

60

15

30

30

Cambridge English: FLYERS

Smart Kids 10

60

15

30

30

Smart Kids 11

60

15

30

30

Smart Kids 12

60

15

30

30

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và nghe tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay để trải nghiệm lớp học thử miễn phí cùng iLead với phương pháp học tiếng Anh Thế Kỷ 21.