0234 3958 999/ 0847 958 999
Cuộc thi  “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”

Tiếng Anh Thiếu Niên (Clever Teens 11-16 tuổi)

 

Chương trình tiếng Anh iLead Clever Teenscung cấp cho học viên các nền tảng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ quan trọng cho các kỳ thi Anh ngữ Quốc tế Cambridge KET/PET đồng thời là hành trang vững chắc về kỹ năng phát triển cá nhân để các em tự tin trong môi trường học tập trong nước và hội nhập quốc tế.

 

Cấu trúc chương trình học tiếng Anh Clever Teens

 

KHÓA HỌC

Số giờ

Số tuần

Số giờ học lớp

Số giờ học chủ động

Kết quả đầu ra

Clever Teens 1

60

15

30

30

Cambridge English: KET

Clever Teens 2

60

15

30

30

Clever Teens 3

60

15

30

30

Clever Teens 4

60

15

30

30

Clever Teens 5

60

15

30

30

Clever Teens 6

60

15

30

30

Clever Teens 7

60

15

30

30

Cambridge English: PET

Clever Teens 8

60

15

30

30

Clever Teens 9

60

15

30

30

Clever Teens 10

60

15

30

30

Clever Teens 11

60

15

30

30

Clever Teens 12

60

15

30

30

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và nghe tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay để trải nghiệm lớp học thử miễn phí cùng iLead với phương pháp học tiếng Anh Thế Kỷ 21.