Đăng ký nhận tư vấn về khóa họcTest trượt trái
Cuộc thi  “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”

Kiểm tra trình độ

  • Bài trắc nghiệm trực tuyến này bao gồm 20 câu hỏi, được thiết kế để kiểm tra trình độ hiện tại. Để trung tâm Anh ngữ ILead có thể tư vấn và sắp xếp cho người học đúng lớp với trình độ hiện tại để viện được đào tạo một cách có hiệu quả nhất.