0234 3958 999/ 0847 958 999
Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”
  Nhượng quyền kinh doanh là gì? Các thuật ngữ và hình thức Franchise của iLead

  Nhượng quyền kinh doanh là gì? Các thuật ngữ và hình thức Franchise

  Thuật ngữ

  • Nhượng quyền kinh doanh (franchising business)

  • Đơn vị nhượng quyền (franchisor)

  • Đơn vị nhận quyền = đơn vị được nhượng quyền (franchisees)

  • Phí gia nhập hệ thống (initial fee)

  • Phí nhượng quyền (royalty fee)

  Nhượng quyền kinh doanh là gì?

  Không có mô tả.

  • Nhượng quyền kinh doanh (thường được gọi là franchising business) là một hệ thống mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ (đối với đơn vị được nhượng quyền)

  • Là cơ hội để phát triển doanh nghiệp dưới một thương hiệu nổi tiếng (đối với đơn vị được nhượng quyền)

  • KDNQ xảy ra khi một doanh nghiệp (đơn vị nhượng quyền) trao cho doanh nghiệp khác (đơn vị nhận quyền) quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh. Đổi lại, bên được nhượng quyền phải thanh toán các phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền.

  Khách hàng yêu thích kinh doanh nhượng quyền

  • Uy tín

  • Quen thuộc

  • Ổn định

  • Chuyên nghiệp

  Hình thức Franchise: Có 02 loại hình Franchise

  • Phân phối sản phẩm (Pepsi, Ford motor, etc)

  • Mô hình kinh doanh (Mc Donald’s, 7-Eleven, Pizza Hut, và ILead education)

  Hình thức Franchise của ILead

  iLead là Master Franchise của iLead education có những chức năng như:

  • Bán iLead Franchise trên lãnh thổ Việt Nam

  • Thực hiện các nghĩa vụ của đơn vị nhượng quyền như huấn luyện, đào tạo, kiểm tra và giúp đỡ các đơn vị được nhượng quyền khác

  • Đảm bảo uy tín thương hiệu và tính công bằng giữa các đơn vị được nhượng quyền

  • Thu phí

   

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và nghe tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay để trải nghiệm lớp học thử miễn phí cùng iLead với phương pháp học tiếng Anh Thế Kỷ 21.