0234 3958 999/ 0847 958 999
Cuộc thi  “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”

Chương trình Đào tạo iLead (iLead21st) ra đời từ những sáng kiến và nỗ lực của đội ngũ chuyên gia, giáo viên của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Quốc tế UCI hướng đến phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng tư duy thế kỷ 21 dành cho các thế hệ mầm non, thiếu thi và thiếu niên trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

Tin nổi bật

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và nghe tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay để trải nghiệm lớp học thử miễn phí cùng iLead với phương pháp học tiếng Anh Thế Kỷ 21.