Đăng ký nhận tư vấn về khóa họcTest trượt trái
Cuộc thi  “Tìm kiếm Đại sứ của Chương trình iLead tại AMA Huế 2017”

Chương trình Đào tạo iLead (iLead21st) ra đời từ những sáng kiến và nỗ lực của đội ngũ chuyên gia, giáo viên của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Quốc tế UCI hướng đến phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng tư duy thế kỷ 21 dành cho các thế hệ mầm non, thiếu thi và thiếu niên trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

Tin nổi bật