SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

iLead AMA với sứ mệnh cung cấp lợi ích giáo dục thông qua việc cung cấp các chương trình và bằng cấp quốc tế cho giáo dục trường học và trở thành hệ thống Trung tâm Anh ngữ dẫn đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực này.

Cùng với các trường học, chúng tôi chú trọng trang bị và phát triển người học Cambridge trở thành những người tự tin, có trách nhiệm, tư duy đổi mới và sáng tạo để thành công trong thế giới hiện đại.

Thêm thông tin về iLead AMA

Đăng kí nhận mail ưu đãi

Hãy nhập email của bạn vào đây để nhận tin mới nhất!